Den lilla ballerinan

Ballerina.JPG

Den här lilla kaninen  som dansar balett var väldigt rolig oćh ganska enkel att virka. Jag lägger ut mönstret längst ner ifall det är någon som vill testa att göra den!

Kjolen är gjord i något som kallas ”shell stitch” på engelska, lite krångligt men jag försöker förklara så noggrant jag kan.

Jag har tänkt visa bilder under arbetets gång när jag lägger upp mönster, men jag har inte några den här gången för jag gjorde kaninen för ett tag sedan.

(Pattern in american english at the bottom of the page.)

Mönster

Huvud:
VARV 1: Med brunt garn. 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2: 2 fm i varje fm. (12 m)
VARV 3: 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (18 m)
VARV 4: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (24 m)
VARV 5: 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (30 m)
VARV 6: 1 fm i nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (36 m)
VARV 7-13: 1 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (36 m)
VARV 14: 1 fm i nästa 4 fm, 2 fm ihop. Upprepa varvet runt. (30 m)
VARV 15: 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm ihop. Upprepa varvet runt. (24 m)
VARV 16: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm ihop. Upprepa varvet runt. (18 m)
VARV 17: 1 fm i nästa fm, 2 fm ihop. Upprepa varvet runt. Avsluta med en sm och fäst tråden.
(12 m)

Kropp:
VARV 1: Med rosa garn: 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2: 2 fm i varje fm. (12 m)
VARV 3: 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (18 m)
VARV 4: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (24 m)
VARV 5: 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (30 m)
VARV 6-15: 1 fm i nästa fm. Upprepa varvet runt. (30 m)
VARV 16: 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm ihop. Upprepa varvet runt. (24 m)
VARV 17: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm ihop. Upprepa varvet runt. (18 m)
VARV 18: Byt till brunt garn. 1 fm i nästa fm, 2 fm ihop. Upprepa varvet runt. (12 m) Avsluta med sm.

Kjol:
VARV 1: Börja virka i det femte varvet på kroppen. 1 fm i varje fm. (30 m)
(Se till att virka åt rätt håll, rätsidan ska vara åt det håll halsöppningen är. Kjolen virkas också i spiral.)
VARV 2: 1 fm i nästa fm, hoppa över nästa fm, 5 st i nästa fm, hoppa över nästa fm, upprepa 6 gånger. 1 fm i nästa fm, hoppa över 2 fm, 5 st i nästa fm, hoppa över 2 fm, sm i nästa fm. (42 m)
VARV 3: 3 lm, 2 st i samma fm, hoppa över 2 st. *1 fm i nästa st (den mittersta av stolpgruppen), hoppa över 2 st, 5 st i nästa fm, hoppa över 2 st*. Upprepa *-* 6 gånger. 1 fm i nästa st, hoppa över 2 st, 2 st i den första fm på varvet. Sm i den tredje lm. (42 m) Fäst tråden.

Arm (gör 2):
Fyll armarna allt eftersom men fyll inte ända upp.
VARV 1: Med brunt garn. 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2: Öka med 2 fm jämnt över varvet. (8 m)
VARV 3-10: virka 1 fm i varje fm. (8 m)
VARV 11- 13: Byt till rosa garn. Virka 1 fm i  varje fm. (8 m) Avsluta med sm.

Ben (gör 2):
Fyll benen allt eftersom.
VARV 1: Med rosa garn. 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2:2 fm i varje fm. (12 m)
VARV 3-5: 1 fm i varje fm (12 m)
VARV 6: Byt till brunt garn, fäst den rosa tråden, men lämna en lång garnända. Minska till 9 fm jämnt över varvet (9 m)
VARV 7-17: 1 fm i varje fm. (9 m) Avsluta med sm, fäst tråden och lämna en garnända att sy fast med.

Öron (gör 2):
VARV 1: Med brunt garn. 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2: öka till 9 fm jämnt över varvet. (9 m)
VARV 3- 4: 1 fm i varje fm. (9 m)
VARV 5: minska till 8 fm. (8 m)
VARV 6- 10: 1 fm i varje fm. (8 m) Avsluta med sm, lämna en garnända att sy fast med.

Montering:

Fyll huvud och kropp med stoppning  och sy ihop öppningarna mot varandra.

Sy fast benen en bit ifrån varandra under kjolen. Ta den lösa rosa garnänden och sy två kors upp längs benen, fäst tråden. (Se bild nedan).

Sy ihop öppningen på armarna, sy sedan fast dem på varsin sida av kroppen. (Om man syr fast armen mot kroppen med några extra stygn så spretar de inte rakt ut.)

Öronen fylls med bara lite stoppning eller lämnas utan. Platta ut dem och kläm ihop så det blir ett veck vid öppningen och sy ihop dem så mot huvudet.

Sy ögon och nos. Nu är det klart!

ballerina4.JPG

Förkortningar:
m = maska
fm = fastmaska
lm = luftmaska
st = stolpe
sm = smygmaska

Mönstret är skapat av Erika Elfsberg. Det får inte säljas eller läggas ut på en annan sida på webben. Färdiga alster gjorda efter mönstret får säljas om det tydligt hänvisas till Erika Elfsberg / länkas till crochetfromaland.wordpress.com.

Pattern for Ballerina Bunny

(Pattern in american english.)

Head:
ROW 1: With brown yarn. 6 sc in a magic ring.
ROW 2: 2 sc i every sc. (12 st)
ROW 3: 1 sc in next sc, 2 sc in next sc. Repeat. (18 st)
ROW 4: 1 sc in next 2 sc, 2 sc in next sc. Repeat. (24 st)
ROW 5: 1 sc in next 3 sc, 2 sc i next sc. Repeat. (30 st)
ROW 6: 1 sc in next 4 sc, 2 sc in next sc. Repeat. (36 st)
ROW 7-13: 1 sc in every sc. (36 st)
ROW 14: 1 sc in next 4 sc, 2 sc together. Repeat. (30 st)
ROW 15: 1 sc in next 3 sc, 2 sc together. Repeat. (24 st)
ROW 16: 1 sc in the next 2 sc, 2 sc together. Repeat. (18 st)
ROW 17: 1 sc in the next sc, 2 sc together. Repeat. End with a sl st. (12 st)

Body:
ROW 1: Use pink yarn. 6 sc in a magic ring.
ROW 2: 2 sc i every sc. (12 st)
ROW 3: 1 sc in next sc, 2 sc in next sc. Repeat. (18 st)
ROW 4: 1 sc in next 2 sc, 2 sc in next sc. Repeat. (24 st)
ROW 5: 1 sc in next 3 sc, 2 sc i next sc. Repeat. (30 st)
ROW 6-15: 1 sc in every sc. (30 st)
ROW 16: 1 sc in the next 3 sc, 2 sc together. Repeat. (24 st)
ROW 17: 1 sc in the next 2 sc, 2 sc together. Repeat. (18 st)
ROW 18: Change to brown yarn. 1 sc in the next sc, 2 sc together. Repeat. (12 st) End with a sl st, save a thread to sew the head with.

Skirt:
Start crocheting in the 5th row of the body, with pink yarn. 1 sc in every sc. (30 st) ( Be sure to get the right side to face the opening for the head)
ROW 2: 1 sc in the next sc, skip the next sc, 5 dc in the next sc, Skip the next sc. Repeat 6 times. 1 sc in the next sc, skip 2 sc, 5 dc in the next sc, skip the next 2 sc, sl st to the next sc. (42 st)
ROW 3: Ch 3, 2 dc in the same sc, skip 2 dc. *1 sc in the next dc (the middle dc of the dc cluster), skip 2 dc, 5 dc in the next sc, skip 2 dc*. Repeat *-* 6 times. 1 sc in the next dc, skip 2 dc, 2 dc in th first sc of the row. Sl st in the third ch. (42 st) Fasten off.

Arms (make 2):
Stuff the arms as you go, but not all the way up.
ROW 1: Use brown yarn. 6 sc in a magic ring.
ROW 2: Increase to 8 sc. (8 st)
ROW 3-10 : 1 sc in every sc. (8 st)
ROW 11- 13: Change to pink yarn. 1 sc in the every sc. (8 st) End with sl st.

Legs (make 2):
Stuff the legs as you go.
ROW 1: Use pink yarn. 6 sc in a magic ring
ROW 2: 2 sc in every sc. (12 st)
ROW 3-5: 1 sc in every sc. (12 st)
ROW 6: Change to brown yarn, fasten the pink yarn but leave a long yarn end. Decrease to 9 sc. (9 st)
ROW 7-17: 1 sc in every sc. (9 st) End with a sl st, fasten off.

Ears (make 2):
ROW 1: Use brown yarn. 6 sc in a magic ring.
ROW 2: Increase to 9 sc. (9 st)
ROW 3- 4: 1 sc in every sc. (9 st)
ROW 5: decrease to 8 sc. (8 st)
ROW 6- 10: 1 sc in every sc. End with sl st.
(8 st)

Assembly:
Stuff the head and body. Sew the head to the body. Sew the legs to the bottom of the body and use pink thread to sew the straps of the shoes (see picture below). Sew the arms to the body. You can stuff the ears a little or leave them without stuffing. Flatten the ear, make a fold near the opening and sew it to the head. Sew eyes and a nose with black and pink thread.

Abbreviations:
St = stitch
Sc = single crochet
Ch = chain
Sl st = slip stitch
Dc = double crochet

The pattern is created by Erika Elfsberg. Do not sell or reprint this pattern on another site. You may sell finished items made from this pattern, but please clearly credit the design to Erika Elfsberg / provide a link to crochetfromaland.wordpress.com.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s