Vad är det för något?

glassborsfixliten.jpg

Det är en virkad glass med ansikte förstås! Som dessutom går att öppna och förvara saker i. Varför inte glasspengar när man är på stranden till exempel?

Längst ner lägger jag ut mönstret, ifall det finns någon lika tokig som jag som vill ha en sån här. Så här ser den ut på baksidan, jag sydde i två knappar att stänga börsen med.

(Pattern in english at the bottom of the page.)

glass6liten

Jag började projektet med att göra en skiss på papper. (Jag lånade barnens färgpennor).

glass1liten

För att dölja alla sömmar på insidan och så att inget ramlar ut sydde jag in foder i den också. Det var lite knepigt eftersom den är så liten, cirka 10×14 cm. På den här bilden kan man se fodret:

glass4liten

Här är mönstret:

Toppen

Med mörkrosa garn. Arbetet virkas i en spiral. 9 lm.
VARV 1: 2 fm i andra främre mb på luftmaskkedjan, 1 fm i nästa 5 främre mb, 2 fm i nästa 2 främre mb. Vänd arbetet. 2 fm i nästa bakre mb, 1 fm i nästa 5 bakre mb. 2 fm i nästa 2 bakre mb. (22 m)
VARV 2: 1 fm i varje fm. (22 m)
VARV 3: 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 8 fm, 2 fm i nästa 3 fm, 1 fm i nästa 8 fm, 2 fm i nästa 2 fm. (28 m)
VARV 4: 1 fm i varje fm. (28 m)
VARV 5: 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 11 fm, 2 fm i nästa 3 fm, 1 fm i nästa 11 fm, 2 fm i nästa 2 fm. (34 m)
VARV 6: 1 fm i varje fm. (34 m)
VARV 7: 1 fm i nästa 5 fm, 5 lm, 1 fm i andra lm på lm-kedjan, 1 fm i nästa 3 lm, 1 fm i nästa 4 fm, 4 lm, 1 fm i andra lm på lm-kedjan, 1 fm i nästa 2 lm, 1 fm i nästa 12 fm, 4 lm, 1 fm i andra lm på lm-kedjan, 1 fm i nästa 2 lm, 1 fm i nästa 6 fm, 5 lm, 1 fm i andra lm på lm-kedjan, 1 fm i nästa 3 lm, 1 fm i nästa 7 fm. (34 m)
VARV 8: 1 fm i varje m, förutom vid sista lm på varje lm-kedja på föregående varv (4 stycken totalt), där virkas 2 fm. (72 m)
VARV 9: 1 fm i varje fm. Avsluta med sm. (72 m
)

Mitten

Med mellanrosa garn. Arbetet virkas i en spiral. Börja med 34 lm, virka ihop luftmaskedjan med 1 fm i den första lm.
VARV 1: 1 fm i varje lm. (34 m)
VARV 2-6: 1 fm i varje fm. (34 m)
VARV 7-9: upprepa varv 7-9 från mönstret för “toppen”. Avsluta med sm.
(72 m)

Botten

Med vitt garn. Arbetet virkas i en spiral. Börja med 34 lm, virka ihop luftmaskedjan med en fm i den första lm.
VARV 1: 1 fm i varje lm. (34 m)
VARV 2-15: 1 fm i varje fm. (34 m)
VARV 16:
virka 1 fm i nästa 17 fm. Vänd sedan arbetet. (17 m)
VARV 17 – 20: 1 lm, 1 fm i nästa 17 fm, vänd arbetet. (17 m)
VARV 21: 3 lm, 1 st i nästa 17 fm, vänd arbetet. (17 m)
VARV 22: 1 lm, 1 fm i varje st. Avsluta med sm. (17 m
)

Pinne

Börja med 13 lm med beige garn.
VARV 1: 2 fm i andra främre mb på luftmaskkedjan. 1 fm i nästa 9 främre mb, 2 fm i nästa 2 främre mb. Vänd arbetet. 2 fm i nästa bakre mb, 1 fm i nästa 9 bakre mb. 2 fm i nästa 2 bakre mb. (30 m)
VARV 2: 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 12 fm, 2 fm i nästa 3 fm, 1 fm i nästa 12 fm, 2 fm i nästa 2 fm. Avsluta med sm. (36 m)
Vik glasspinnen på mitten och sy ihop den så längs med hela kanten.

Kinder (2 stycken)

Med mörkrosa garn. 8 fm i en magisk cirkel, avsluta med sm i den första fm.

Montering

Sy fast ”toppen” med ”mitten”, lägg dem lite omlott och låt ”toppen” överlappa med ett varv. Sy fast ”botten” och gör likadant. Här är en bild där jag syr ihop delarna med varandra:

glass2liten.jpg

Sy i knappar på baksidan, se till att de kommer rakt bakom varvet med stolpar på ”flärpen”, de används som knapphål. Sy fast ”pinnen” längst ner på mitten, när ”flärpen” är uppvikt. Sy i foder kan man göra om man vill. Sy på ögon, mun och kinderna. Klart!

Förkortningar:
m = maska
fm = fastmaska
lm = luftmaska
sm = smygmaska
st = stolpe

Mönstret är skapat av Erika Elfsberg. Det får inte säljas eller läggas ut på en annan sida på webben. Färdiga alster gjorda efter mönstret får säljas om det tydligt hänvisas till Erika Elfsberg / länkas till crochetfromaland.wordpress.com.

Pattern for Ice cream Pouch

(Pattern in american english.)

The top:
With dark pink yarn. Ch 9.
ROW 1: 2 sc in the second front loop of the chain, 1 sc in the next 5 front loops, 2 sc in the next (last) 2 front loops. Turn and continue in the back loops of the chain. 2 sc in the next (first) back loop, 1 sc in the next 5 back loops, 2 sc in the next (last) 2 back loops. (22 st)
ROW 2: Work in a spiral. 1 sc in every sc. (22 st)
ROW 3: 2 sc i in the next sc, 1 sc in the next 8 sc, 2 sc in the next 3 sc, 1 sc in the next 8 sc, 2 sc in the next 2 sc. (28 st)
ROW 4: 1 sc in every sc. (28 st)
ROW 5: 2 sc in the next sc, 1 sc in the next 11 sc, 2 sc in the next 3 sc, 1 sc in the next 11 sc, 2 scc in the next 2 fm. (34 st)
ROW 6: 1 sc in every sc. (34 st)
ROW 7: 1 sc in the next 5 sc, 5 ch, 1 sc in the second ch of the chain, 1 sc in the next 3 ch, 1 sc in the next 4 sc, 4 ch, 1 sc in the second ch of the chain, 1 sc i in the next 2 ch, 1 sc in the next 12 sc, 4 ch, 1 ch in the second ch of the chain, 1 ch in the next 2 ch, 1 sc in the next 6 sc, 5 lm, 1 sc in the second ch of the chain, 1 sc in the next 3 ch, 1 sc in the next 7 sc. (34 st)
ROW 8: 1 sc in every st, except in the last ch of every chain on the previous row (4 ch in total) were you crochet 2 sc. (72 st)
ROW 9: 1 sc in every sc. End with a sl st, fasten off. (72 st
)

The middle:
With pink yarn. Work in a spiral. Start with ch 34, close the chain with 1 sc in the first ch.

ROW 1: 1 sc in every ch. (34 st)
ROW 2-6: 1 sc in every sc. (34 st)
ROW 7-9: repeat row 7-9 from the pattern for “the top”. End with sl st, fasten off.

The bottom:
With white yarn.Work in a spiral. Start with ch 34, close the chain with 1 sc in the first ch.
VARV 1: 1 sc in the next ch 33. (34 st)
VARV 2-15: 1 sc in every sc. (34 st)
VARV 16: 1 sc in the next 17 sc. Turn. (17 st)
VARV 17 – 20: Ch 1, 1 sc in the next 17 sc, turn. (17 st)
VARV 21: Ch 3, 1 dc in the next 17 sc, turn. (17 st)
VARV 22: Ch 1, 1 sc in every dc. End with sl st, fasten off. (17 st
)

The (ice pop) stick:
Ch 13 with beige/brown yarn.
ROW 1: 2 sc in the second front loop of the chain. 1 sc in the next 9 front loops, 2 sc in the next (last) 2 front loops. Turn and work in the back loops. 2 sc in the next 2 back loops, 1 in the next 9 back loops. 2 sc in the next (last) 2 back loops. (30 st)
ROW 2: 2 sc in the next sc, 1 in the next 12 sc, 2 sc in the next 3 sc, 1 sc in the next 12 sc, 2 sc in the next 2 sc. End with sl st. (36 st)
Fold the stick on the middle, sew along the edges all the way around.

Cheeks, make 2:
8 sc in a magic ring, end with sl st in the first sc.

Assembly:
Sew the “top” to the “middle”, turn the top slightly and let it overlap the middle with 1 row. Sew the bottom to the middle the same way, but without turning. (See pictures above).
Sew 2 buttons on the back, be sure that they face the row of double crochet as that works as the buttonholes. Sew the “stick” to the bottom, where the “flap” starts. You can sew lining to the inside of the pouch or leave it without. Sew eyes, a mouth and the cheeks on the front.

Abbreviations:
St = stitch
Sc = single crochet
Sl st = slip stitch
Ch = chain
Dc = double crochet

The pattern is created by Erika Elfsberg. Do not sell or reprint this pattern on another site. You may sell finished items made from this pattern, but please clearly credit the design to Erika Elfsberg / provide a link to crochetfromaland.wordpress.com.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s