Sovkompis

Kaninfärdig1fix

Den här mysiga och ganska fyrkantiga kaninen har jag döpt till ”Sovkompis”!

(Pattern in english at the bottom of the page)

fixKanin3

Han passar nog riktigt bra åt en liten bebis att mysa med. Så här såg skissen jag gjorde innan jag började ut:
Jag gjorde lite ändringar så han blev inte att se ut exakt som på skissen.

Jag lägger ut mönstret ifall det är någon annan som vill testa att göra den.

Mönster

Huvud med kropp och ben
Med blått garn. Börja med 15 lm. Nu ska det virkas i den främre maskbågen tills man kommer till slutet av luftmaskkedjan, då fortsätter man att virka i den bakre luftmaskbågen tills man kommer tillbaka till början. Sedan virkas arbetet i en spiral.

VARV 1: 2 fm i den andra främre mb av luftmaskkedjan. 1 fm  i de nästa 11 främre mb. 2 fm i nästa 2 främre mb. Vänd arbetet. 2 fm i nästa bakre mb. 1 fm i nästa 11 bakre mb. 2 fm i nästa 2 bakre mb. (34 m)
VARV 2: 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 14 fm, 2 fm i nästa 3 fm, 1 fm i nästa 14 fm, 2 fm i nästa 2 fm. (40 m)
VARV 3: 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 17 fm, 2 fm i nästa 3 fm, 1 fm i nästa 17 fm, 2 fm i nästa 2 fm. (46 m)
VARV 4: 1 fm i varje fm. (46 m)
VARV 5 : 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 20 fm, 2 fm i nästa 3 fm, 1 fm i nästa 20 fm, 2 fm i nästa 2 fm. (52 m)
VARV 6 -17: 1 fm i varje fm. (52 m)
VARV 17-19: Byt till vitt garn. 1 fm i varje fm. (52 m)
VARV: 20-22: Byt till blått garn. 1 fm i varje fm. (52 m)
VARV: 23-25: Byt till vitt garn. 1 fm i varje fm. (52 m)
VARV 26-28: Byt till blått garn. 1 fm i varje fm. (52 m)
VARV 29-31: Byt till vitt garn. 1 fm i varje fm. (52 m)
VARV 32: Byt till blått garn. 1 fm i varje fm. (52 m
)

Nu ska benen virkas, varje ben består av 20 maskor, med ett mellanrum mellan dem.

VARV 33: Nu virkas det första benet, fortsättningsvis i spiral. 1 fm i nästa 20 fm. (20 m)
VARV 34: 1 fm i den första fm på föregående varv (och bilda därmed ett runt ben), 1 fm i nästa 19 fm. (20 m)
VARV 35-37: Byt till vitt garn. 1 fm i varje fm. (20 m)
VARV 38-40: Byt till blått garn. 1 fm i varje fm. (20 m)
VARV 41- 43: Byt till vitt garn. 1 fm i varje fm. (20 m)
VARV 44-46: Byt till blått garn. 1 fm i varje fm. (20 m)
VARV 47: 2 fm ihop, 2 fm ihop, 2 fm ihop, 1 fm i nästa fm, 2 fm ihop, 1 fm i nästa fm, 2 fm ihop, 2 fm ihop, 1 fm i nästa fm, 2 fm ihop, 2 fm ihop, 1 fm i nästa fm, 2 fm ihop. (12 m)
VARV 48: 1 fm i 2 fm varvet runt. (6 m) Avsluta med sm och sy ihop.

fixKanin2

Fyll kaninen med stoppning. Sy nu ihop 6 maskor fram med 6 maskor närmast benet. Öppningen som är kvar består av 20 maskor och bildar det andra benet. Starta med nytt garn i den första maskan efter mellanrummet fram och upprepa sedan varv 33-48. Fyll benet med stoppning allt eftersom.

Arm ( 2 stycken):
VARV 1: Med blått garn. 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2: 2 fm i varje fm. (12 m)
VARV 3: 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm varvet runt. (18 m)
VARV 4-8: 1 fm i varje fm. (18 m)
VARV: 9-12: Byt till vitt garn. 1 fm i varje fm. (18 m) Avsluta med sm.

Trampdyna (2 stycken):
VARV 1: Med rosa garn. 8 fm i en magisk cirkel, avsluta med 1 sm i den första fm.

Öron (2 stycken):
VARV 1: Med blått garn. 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2: 2 fm i 1 fm varvet runt. 12 m.
VARV 3: 1 fm i 1 fm, 2 fm i 1 fm varvet runt. 18 m.
VARV 4-12: 1 fm i varje fm. 18 m.
VARV 13: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm ihop, 1 fm i nästa 4 fm, 2 fm ihop, 1 fm i nästa 4 fm, 2 fm ihop, 1 fm i nästa 2 fm. 15 m (minskning med 3 m).
VARV 14-15: 1 fm i varje fm. 15 m. Avsluta med sm, lämna en garnända att sy fast med.

fixSyöron

Öronens insida (gör 2)
Virkas likadant som början för kroppen, först i främre sedan i bakre mb. Börja med 6 lm medd rosa garn.
VARV 1: 2 fm i andra främre mb i lm-kedjan, 1 fm i nästa 2 främre mb, 2 fm i nästa 2 främre mb. Vänd arbetet. 2 fm i nästa bakre mb. 1 fm i nästa 2 bakre mb. 2 fm i nästa 2 bakre mb. (16 m)
Nästa varv blir bara ett halvt varv: 2 fm i nästa fm, 1 fm i nästa 5 fm, 2 fm i nästa 2 fm. (11 m) Avsluta med sm. Om det blir en glipa i mitten av arbetet så kan man sy igen den.

Nos:
VARV 1: Med vitt garn. 6 fm i en magisk cirkel.
VARV 2: 2 fm i varje fm. (12 fm)
VARV 3: 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm varvet runt. (18 m)
VARV 4: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm varvet runt. (24 m) Avsluta med sm. Sy nos och mun på rätsidan med rosa garn.

Montering

fixNålaöron

Sy fast nosen på mitten av ansiktet och sy ögon på varsin sida, ganska högt upp, med svart garn. Sy fast den rosa insidan av öronen på framsidan av öronen, ganska långt ner nära öppningen. Sy fast den rosa trampdynan på mitten av armens tass, med samma garn sy tre “prickar” ovanför trampdynan.
Fyll armarna och öronen med stoppning. Jag nålar alltid fast alla delar innan jag börjar sy, för att se till att de får rätt placering. Sy fast armarna och öronen.

Förkortningar:
m = maska
fm = fastmaska
lm = luftmaska
sm = smygmaska

Mönstret är skapat av Erika Elfsberg. Det får inte säljas eller läggas ut på en annan sida på webben. Färdiga alster gjorda efter mönstret får säljas om det tydligt hänvisas till Erika Elfsberg / länkas till crochetfromaland.wordpress.com.

Pattern for Sleeping Buddy

(Pattern in american english).

Head and body with legs:
With blue yarn. Start with ch 15. You are going to crochet in the front loops of the chain until you get to the end, then you turn and continue crocheting in the back loops of the chain. After that you crochet in a spiral.
ROW 1: 2 sc in the second front loop of the chain. 1 sc in the next 11 front loops. 2 sc in the next 2 front loops. Turn. 2 sc in the next back loop. 1 sc in the next 11 back loops. 2 sc in the next 2 back loops. (34 st)
ROW 2: 2 sc in the next sc, 1 sc in the next 14 sc, 2 sc in the next 3 sc, 1 sc in the next 14 sc, 2 sc in the next 2 sc. (40 st)
ROW 3: 2 sc in the next sc, 1 sc in the next 17 sc, 2 sc in the next 3 sc, 1 sc in the next 17 sc, 2 sc in the next 2 sc. (46 st)
ROW 4: 1 sc in every sc. (46 st)
ROW 5: 2 sc in the next sc, 1 sc in the next 20 sc, 2 sc in the next 3 sc, 1 sc in the next 20 sc, 2 sc in the next 2 sc. (52 st)
ROW 6-17: 1 sc in every sc. (52 st)
ROW 17-19: Change to white yarn. 1 sc in every sc. (52 st)
ROW 20-22: Change to blue yarn. 1 sc in every sc. (52 st)
ROW 23-25: Change to white yarn. 1 sc in every sc. (52 st)
ROW 26-28: Change to blue yarn. 1 sc in every sc. (52 st)
ROW 29-31: Change to white yarn. 1 sc in every sc. (52 st)
ROW 32: Change to blue yarn. 1 sc in every sc. (52 st
)

The legs are made with 20 stitches each and the leftover 12 stitches make the gap between the legs. The legs are crocheted in a spiral.

ROW 33: This will be the first leg. 1 sc in the next 20 sc. (20 st)
ROW 34: 1 sc in the first sc of the previous row (this makes a round leg) 1 sc in the next 19 sc. (20 st)
ROW 35-37: Change to white yarn. 1 sc in every sc. (20 st)
ROW 38-40: Change to blue yarn. 1 sc in every sc. (20 st)
ROW 41-43: Change to white yarn. 1 sc in every sc. (20 st)
ROW 44-46: Change to blue yarn. 1 sc in every sc. (20 st)
ROW 47: 2 sc together, 2 sc together, 2 sc together, 1 sc in the next sc, 2 sc together, 1 sc in the next sc, 2 sc together, 2 sc together, 1 sc in the next sc, 2 sc together, 2 sc together, 1 sc in the next sc, 2 sc together. (12 st)
ROW 48: 2 sc together, repeat. (6 st) Finish with sl st and sew the opening closed..

Stuff the rabbit and sew 6 stitches in the front to 6 stitches in the back closest to the leg. (See piture above.) The opening you have left is made of 20 st. Start with new yarn in the first stitch after the gap on the front. Repeat row 34-48. Stuff the leg as you go.

Arm (make 2)
ROW 1: With blue yarn. 6 sc in a magic ring.
ROW 2: 2 sc in every sc. (12 st)
ROW 3: 1 sc in the next sc, 2 sc in the next sc, repeat. (18 st)
ROW 4-8: 1 sc in every sc. (18 st)
ROW 9-12: Change to blue yarn. 1 sc in every sc. (18 st) End with sl st.

Footpad” (make 2)
ROW 1:
With pink yarn. 8 sc in a magic ring. End with sl st to the first sc.

Ears (make 2):
ROW 1: With blue yarn. 6 sc in a magic ring.
ROW 2: 2 sc in every sc. (12 st)
ROW 3: 1 sc in the next sc, 2 sc in the next sc, repeat. (18 st)
ROW 4-12: 1 sc in every sc. (18 st)
ROW 13: 1 sc in the next 2 sc, 2 sc together, 1 sc in the next 4 sc, 2 sc together, 1 sc in the next 4 sc, 2 sc together, 1 sc in the next 2 sc. (decrease by 3 st). (15 st)
ROW 14-15: 1 sc in every sc. (15 st) End with sl st.

Inside of the ear (make 2):
These are made the same way as you started the body, crochet first in the front loops, then in the back loops. Start with ch 6 with pink yarn.
ROW 1: 2 sc in the second front loop of the chain. 1 sc in the next 2 front loops, 2 sc in the next 2 front loops. Turn. 2 sc in the next back loop. 1 sc in the next 2 back loops. 2 sc in the next 2 back loops. (16 m)
ROW 2: Now you will make half a row. 2 sc in the next sc, 1 sc in the next 5 sc, 2 sc in the next 2 sc, end with sl st. (11 m) If there is a gap in the middle of the work, sew it closed.

Nose:
ROW 1:
With white yarn. 6 sc in a magic ring.
ROW 2: 2 sc in every sc. 12 st.
ROW 3: 1 sc in the next sc, 2 sc in the next sc, repeat. 18 sc.
ROW 4: 1 sc in the next 2 sc, 2 sc in the next sc, repeat. 24 sc. End with sl st. Sew a nose and mouth with pink yarn on the right side of the nose

Assembly:
Sew the nose to the middle of the face and sew eyes on the face. Sew the pink inside to the ears and stuff them. Sew the “footpads” on the arms and tree “dots” above it, stuff the arms. Sew the arms and the ears to the body.

Abbreviations:
St = stitch
Sc = single crochet
Sl st = slip stitch
Ch = chain

The pattern is created by Erika Elfsberg. Do not sell or reprint this pattern on another site. You may sell finished items made from this pattern, but please clearly credit the design to Erika Elfsberg / provide a link to crochetfromaland.wordpress.com.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s