Blomkudden

ny3

Visst är det fler än jag som längtar till våren?

Jag tröstar mig med min nya härligt blommiga kudde så länge! Här har den sällskap av min andra kudde. (Mönster till den finns här.) Stilarna är väldigt olika, men jag gillar variation!

(Pattern in english at the bottom of the page.)

Det var klurigt att komma fram till hur jag skulle göra blomman som jag ville ha den, jag fick börja om ett par gånger. Jag vill gärna dela med mig av mönstret så att fler kan göra den! Efter mönstret kommer en beskrivning i text och bild av hur jag gjorde när jag sydde själva kudden.

Här är en till bild, vår knasiga katt fick också vara med:

ny2

Mönster

VARV 1:  Med ljusgult garn. 3 lm, samt 12 st i en magisk ring, sm i den främre maskbågen på den första stolpen. (12 m)
VARV 2: Varvet virkas enbart i de främre maskbågarna. 1 lm, 1 hst, 3 dst i nästa st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st.  *1 sm, 1 lm, 1 hst, 3 dst i nästa st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st.* Upprepa *-* totalt 3 gånger. 1 sm i nästa st. 1 sm, 1 lm, 1 hst, 3 dst i nästa st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st. Fäst tråden. Arbetet ska nu se ut som en blomma med 5 kronblad.

ny1

VARV 3: Nu ska det virkas i de bakre maskbågarna på varv 1. (Se bilden ovan som visar baksidan. Bilden visar varv 17 men det är samma princip för alla udda varv.) Gör en ögla på virknålen med ljusrosa garn. Fäst det nya garnet i den bakre maskbågen på den första stolpen på varv 1 med 1 sm. 3 lm. 2 st i samma maska. 2 st i nästa 11 st.  Sm i den främre maskbågen på den första st på varvet. (24 m)
VARV 4: Det här varvet virkas enbart i de främre maskbågarna. 1 lm, 1 hst, 3 dst i samma st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st, 1 sm i nästa st. *1 sm, 1 lm, 1 hst, 3 dst i nästa st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st, 1 sm i nästa st*. Upprepa *-*  totalt 7 gånger. Fäst tråden. Arbetet har nu 8 kronblad.
VARV 5: Virkas i de bakre maskbågarna från varv 3. Gör en ögla på virknålen med mörkrosa garn. Fäst det nya garnet i den första bakre maskbågen på varv 3 med 1 sm. 3 lm. 1 st i samma maska. 2 st i nästa maska. *1 st i nästa maska, 2 st i nästa maska* Upprepa *-* totalt 11 gånger.  Sm i den främre maskbågen på den första st på varvet. (36 m)
VARV 6: Det här varvet virkas enbart i de främre maskbågarna. 1 lm, 1 hst, 3 dst i samma st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st, 1 sm i nästa st. *1 sm, 1 lm, 1 hst, 3 dst i nästa st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st, 1 sm i nästa st*. Upprepa *-* totalt 11 gånger. Fäst tråden. Arbetet har nu 12 kronblad.
VARV 7: Virkas i de bakre maskbågarna från varv 5. Gör en ögla på virknålen med beige garn. Fäst det nya garnet i den första bakre maskbågen på varv 5 med 1 sm. 3 lm, 1 st i samma maska, 1 st i nästa maska, 2 st i nästa maska. *1 st i nästa maska, 1 st i nästa maska, 2 st i nästa maska* Upprepa *-* totalt 11 gånger.  Sm i den främre maskbågen på den första st på varvet. (48 m)
VARV 8: Det här varvet virkas enbart i de främre maskbågarna. 1 lm, 1 hst, 3 dst i samma st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st, 1 sm i nästa st. *1 sm, 1 lm, 1 hst, 3 dst i nästa st, 3 dst, 1 hst, 1 sm i nästa st, 1 sm i nästa st*. Upprepa *-* totalt 15 gånger. Fäst tråden. Arbetet har nu 16 kronblad.

Storleken på blomman bestämmer man själv. För varje nytt varv med stolpar som virkas i de bakre maskbågarna ska varvet ökas med 12 stolpar. Det betyder att varv 9 virkas: 1 stolpe i nästa 3 stolpar, 2 stolpar i nästa stolpe, varvet runt. Varv 11 virkas: 1 stolpe i nästa 4 stolpar, 2 stolpar i nästa stolpe, varvet runt. Och så vidare. Varje varv som virkas i stolparnas främre maskbågar ökar därmed med 4 kronblad per varv.

Jag virkade varv 9-10 med korallfärgat garn, 11-12 med beige garn och sedan började jag om från början med ljusgult garn. Min kudde består av 26 varv och är 38 cm i diameter, virkad med bomullsgarn och virknål 3,5.

nygrid

Mitten kan man låta vara som den är, men jag ville att den skulle vara gul. Jag virkade 12 st i en magisk ring med gult garn, sm i den första st och sedan sydde jag fast den över den ljusgula mitten.

När blomman är klar behöver den blockas och varje enskilt kronblad ska nålas fast. Det är lite jobbigt, men särskilt viktigt för det här mönstret, annars ser det mer ut som en badrumsmatta än en blomma. På den övre bilden syns blomman innan jag blockade den, på den undre bilden syns baksidan.

Förkortningar:
m = maska
lm = luftmaska
fm = fastmaska
sm = smygmaska
st = stolpe
hst = halvstolpe
dst = dubbelstolpe

Mönstret är skapat av Erika Elfsberg. Det får inte säljas eller läggas ut på en annan sida på webben. Färdiga alster gjorda efter mönstret får säljas om det tydligt hänvisas till Erika Elfsberg / länkas till crochetfromaland.wordpress.com.

Sy en kudde

Jag använde ett beige tyg till kudden. Det är faktiskt ett lakan från IKEA egentligen, billigare än att köpa tyg i tygaffären!

Grid1

Först mätte jag blommans diameter utan de yttersta kronbladen, sedan ritade jag en rund mall på smörpapper med rätt dimensioner (se den övre vänstra bilden). Jag nålade fast mallen på tyget och ritade med tygkrita längs mallen. På den övre högra bilden har jag lagt till en sömsmån och klippt. Jag sydde längs med den ritade linjen (undre vänstra bilden), sedan vände jag kudden ut och in och fyllde den med stoppning (undre högra bilden). Till sist sydde jag fast hålet och så var kudden klar.

Stoppning kan vara ganska dyrt att köpa på hobbyaffärer, men här kommer IKEA också till undsättning. Deras billigaste prydnadskuddar kostar 1 euro/st, så jag köper sådana och gör sönder dem när jag gör kuddar eller kramdjur.

blom10

Här syns det hur jag sydde fast kudden mot den virkade blomman. Det är viktigt att nåla först så att man inte syr fast virkningen ojämnt. Jag använde en vass stoppnål och garn i samma färg som de yttersta kronbladen.

Pattern in american english

ROW 1: With light yellow yarn. ch 3 and 12 dc in a magic ring, end with sl st in the front loop of the first dc. (12 st)
ROW 2: Crochet only in the front loops. ch 1, 1 hdc, 3 trc in the next dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc. *1 sl st, ch 1 1 hdc, 3 trc in the next dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc*. Repeat *-* in total 3 times. 1 sl st in the next dc, 1 sl st, ch 1, 1 hdc, 3 trc in the next dc. 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc. 1 sl st in the next dc. Fasten off. You now have a flower with 5 petals.

ny1

ROW 3: Crochet this row in the back loops of the first row. (See the picture above. The picture shows row 17, but all odd rows are made the same way.) Make a loop with light pink yarn. Attach it with a sl st in the back loop of the first dc of row 1. Ch 3. 2 dc in the same stitch. 2 dc in the next 11 dc. Sl st to the front loop of the first dc of the row. (24 st)
ROW 4: Crochet only in the front loops. Ch 1, 1 hdc, 3 trc in the same dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc, 1 sl st in the next dc. *1 sl st, ch 1, 1 hdc, 3 trc in the next dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc, 1 sl st in the next dc*. Repeat *-* in total 7 times. Fasten off. The project now has 8 petals.
ROW 5: Crochet in the back loops of row 3. Make a loop on the needle with dark pink yarn. Attach it with a sl st in the back loop of the first dc of row 3. Ch 3. 1 dc in the same stitch. 2 dc in the next dc. *1 dc in the next dc, 2 dc in the next dc*. Repeat *-* in total 11 times. Sl st to the front loop of the first dc. (36 st)
ROW 6: Crochet only in the front loops. Ch 1, 1 hdc, 3 trc in the same dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc, 1 sl st in the next dc. *1 sl st, ch 1, 1 hdc, 3 trc in the next dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc, 1 sl st in the next dc*. Repeat *-* in total 11 times. Fasten off. The project now has 12 petals.
ROW 7: Crochet in the back loops of row 5. Make a loop on the needle with beige yarn. Attach it with a sl st in the back loop of the first dc of row 5. Ch 3. 1 dc in the same stitch, 1 dc in the next dc, 2 dc in the next dc. *1 dc in the next dc, 1 dc in the next dc,  2 dc in the next dc*. Repeat *-* in total 11 times. Sl st in the front loop of the first dc. (48 st)
ROW 8: Crochet only in the front loops. Ch 1, 1 hdc, 3 trc in the same dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc, 1 sl st in the next dc. *1 sl st, ch 1, 1 hdc, 3 trc in the next dc, 3 trc, 1 hdc, 1 sl st in the next dc, 1 sl st in the next dc*. Repeat in total 15 times. Fasten off. The project now has 16 petals.

The size of the flower depends on how big you want it to be. Increase every new row with dc (that is crocheted in the back loops) by 12 dc. Row 9 should be: 1 dc in the next 3 dc, 2 dc in the next dc, repeat. Row 11 should be: 1 dc in the next 4 dc, 2 dc in the next dc, repeat. Et cetera. Every new row crocheted in the front loops of the dc should increase with 4 petals.

I crocheted row 9-10 with coral yarn and 11-12 with beige yarn, then I started over with light yellow yarn. I made 26 rows in all and the pillow is 38 cm across (15 inches), crocheted with a 3,5 mm hook (US size 4) and a 12 wpi cotton yarn.

You can leave the middle as it is, but I wanted it to be yellow. I crocheted 12 dc in a magic ring, made a sl st to the first dc, and sew it on top of the light yellow middle.

It’s important to block, and each petal has to be blocked individually. Otherwize it looks more like a bathroom rug than a flower. 

Sew (or buy) a pillow the same size as the flower and sew the flower on top of the pillow.

Abbreviations:
st = stitch
ch = chain
sc = single crochet
sl st = slip stitch
dc = double crochet
hdc = half double crochet
trc = treble crochet

The pattern is created by Erika Elfsberg. Do not sell or reprint this pattern on another site. You may sell finished items made from this pattern, but please clearly credit the design to Erika Elfsberg / provide a link to crochetfromaland.wordpress.com.

Annons

2 reaktioner på ”Blomkudden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s