Kapten Jack Parrot

(You can find the pattern in english here.)

Det är inte vilken sjörövar-papegoja som helst, kapten Jack Parrot är boss på sin skuta och de sju havens skräck! ”Det ser ut som att han har något spännande att berätta”, sa Christer till mig om papegojan och det gör det faktiskt!

Färgglada stjärtfjädrar, hatt, vingar, näbb… det är rätt många olika delar i det här mönstret. Jag skulle uppskatta att det är ett medelsvårt mönster, det är bra om man gjort virkade djur någon gång tidigare. Till de lite krångligare delarna av mönstret finns det bildbeskrivningar.

Garnet jag använt ger 130m/50 g med en 3,00 mm virknål. Papegojan är 32 cm hög. Jag virkade med ett garn som heter ”Amigurumi” av märket Kartopu, samt Drops Safran till vissa detaljer. Det behövdes knappt 100 g av det gröna garnet och mindre än 50 g av övriga färger.
Osynliga minskningar är en teknik som är bra att kunna när man använder det här mönstret.

Här står kapten Jack Parrot ute på däck. (Vår veranda alltså, inte en båt. Men det får duga.)

Mönster

Kropp
VARV 1: Med grönt garn. 6 fm i en magisk ring.
VARV 2: 2 fm i varje fm, varvet runt. (12 m)
VARV 3: 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (18 m)
VARV 4: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (24 m)
VARV 5: 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (30 m)
VARV 6: 1 fm i nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (36 m)
VARV 7: 1 fm i nästa 5 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (42 m)
VARV 8: 1 fm i nästa 6 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (48 m)
VARV 9: 1 fm i varje fm. (48 m)
VARV 10: 1 fm i nästa 7 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (54 m)
VARV 11: 1 fm i varje fm. (54 m)
VARV 12: 1 fm i nästa 8 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (60 m)
VARV 13-17: 1 fm i varje fm. (60 m)
VARV 18: Minska med 2 fm någonstans på varvet. (58 m)
VARV 19-20: 1 fm i varje fm. 58 m.
VARV 21: Minska med 2 fm någonstans på varvet. 56 m.
VARV 22-23: 1 fm i varje fm. (56 m)
VARV 24: Minska med 2 fm någonstans på varvet. (54 m)
VARV 25-26: 1 fm i varje fm. (54 m)
VARV 27: Minska med 2 fm någonstans på varvet. (52 m)
VARV 28-29: 1 fm i varje fm. (52 m)
VARV 30: Minska med 2 fm någonstans på varvet. (50 m)
VARV 31-32: 1 fm i varje fm. (50 m)
VARV 33: Minska med 2 fm någonstans på varvet. (48 m)
VARV 34-38: 1 fm i varje fm. (48 m)
Avsluta med sm.

Botten
Upprepa varv 1-8 för kroppen. Avsluta med sm.

Huvud
Upprepa varv 1-8 för kroppen.
VARV 9: 1 fm i nästa 7 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (54 m)
VARV 10-17: 1 fm i varje fm varvet runt. (54 m)
VARV 18: 1 fm i nästa 7 fm, 2 fm ihop, varvet runt. (48 m)
VARV 19: 1 fm i nästa 6 fm, 2 fm ihop, varvet runt. (42 m)
VARV 20: 1 fm i nästa 5 fm, 2 fm ihop, varvet runt. (36 m) Avsluta med sm.

Vinge (gör 2 st)
VARV 1: Med grönt garn. 6 fm i en magisk ring.
VARV 2: 2 fm i varje fm, varvet runt. (12 m)
VARV 3: 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (18 m)
VARV 4: 1 fm i varje fm. (18 m)
VARV 5: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (24 m)
VARV 6: 1 fm i varje fm. (24 m)
VARV 7: 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (30 m)
VARV 8-12: 1 fm i varje fm. (30 m)
VARV 13: Hoppa över 10 fm, 1 fm i nästa 20 fm. (20 m) (Nu ser vingen ut som på bild 1.)
VARV 14-15: 1 fm i varje fm. (20 m)
VARV 16: 1 fm i nästa 15 fm. (Hoppa över de sista 5 fm). (15 m)
VARV 17: Hoppa över de första 5 fm, 1 fm i nästa 10 fm. (10 m) (Nu ser vingen ut som på bild 2.)
VARV 18-21: 1 fm i varje fm. (10 m)
VARV 22: 2 fm ihop, upprepa 5 gånger. Avsluta med sm, fäst tråden och sy ihop hålet. Fyll vingen med stoppning.

Nu har du en vinge med en “fjäder” som sticker ut och två hål. Nu ska de två hålen också bli fjädrar. Börja med hålet i mitten av vingen.
VARV 1: Håll vingen så den färdiga fjädern är till vänster.  Starta med ny tråd i den sista fm före den färdiga fjädern. (se bild 3.) 1 lm. 1 fm i nästa 9 fm. (10 m)
VARV 2: 1 fm i den första lm på föregående varv, 1 fm i nästa 9 fm. (10 m)
VARV 3: 1 fm i varje fm. (10 m) Fyll fjädern med stoppning.
VARV 4: 2 fm ihop, upprepa 5 gånger. Avsluta med sm. Sy ihop hålet. Använd trådänden du startade varv 1 med för att sy ihop hålet som blir mellan de två fjädrarna.

Den sista fjädern: upprepa mönstret för den mittersta fjädern. På bild 4. är båda vingar klara.

Fot (gör 2 st)
VARV 1: Med gult garn. 6 fm i en magisk ring.
VARV 2: 2 fm i varje fm, varvet runt. (12 m)
VARV 3-8: 1 fm i varje fm. (12 m)
VARV 9: 1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (18 m)
VARV 10: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (24 m)
VARV 11: 1 fm i nästa 8 fm, hoppa över 16 fm. (8 m)
VARV 12: 1 fm i den första fm på föregående varv. (Nu ser foten ut som på bild 1.) 1 fm i nästa 7 fm. (8 m)
VARV 13-15: 1 fm i varje fm. (8 m)
VARV 16: 2 fm ihop, upprepa 3 gånger. 1 sm i nästa fm, sy ihop hålet.

Nu gör vi den andra “tån” på foten, på samma sätt som fjädrarna på vingen gjordes.
VARV 1: Fyll foten och den första tån med stoppning. Håll foten så den färdiga tån är till vänster.  Starta med ny tråd i den sista fm före den färdiga tån. (Se bild 2.) 1 lm. 1 fm i nästa 4 fm. Hoppa över 8 fm. 1 fm i nästa 3 fm. (8 m) (Nu ser foten ut som på bild 3.)
VARV 2: 1 fm i den första lm på föregående varv. 1 fm i nästa 7 fm. (8 m)
VARV 3-5: 1 fm i varje fm. (8 m) Fyll tån med stoppning.
VARV 6: 2 fm ihop, upprepa 3 gånger. 1 sm i nästa fm, sy ihop hålet.

Den tredje tån:
VARV 1: Håll foten så den färdiga mittersta tån är till vänster.  Starta med ny tråd i den sista fm före den färdiga tån. 1 lm. 1 fm i nästa 7 fm. (8 m)
VARV 2: 1 fm i den första lm på föregående varv. 1 fm i nästa 7 fm. (8 m)
VARV 3-5: 1 fm i varje fm. (8 m) Fyll tån med stoppning.
VARV 6: 2 fm ihop, upprepa 3 gånger. 1 sm i nästa fm, sy ihop hålet.
Använd trådänden du startade varv 1 med för att sy ihop öppningen som blir mellan tårna.
bild 4. är båda fötter klara.

Sjärtfjädrar
gör 3 stjärtfjädrar i olika färger: en röd, en rosa och en blå.
VARV 1: 6 fm i en magisk ring.
VARV 2: 1 fm i varje fm. (6 m)
VARV 3:  1 fm i nästa fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (9 m)
VARV 4:  1 fm i varje fm. (9 m)
VARV 5: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm. (12 m)
VARV 6: 1 fm i varje fm. (12 m)
VARV 7: 1 fm i nästa 3 fm, 2 fm i nästa fm. (15 m)
VARV 8-14: 1 fm i varje fm. (15 m)
VARV 15 -18: Minska med 1 fm någonstans på varvet.
(När du kommit till varv 18 har du 11 maskor.) Avsluta med sm.

Fyll fjädrarna med stoppning, inte för mycket. Sy ihop öppningen på varje fjäder. Lägg dem bredvid varandra och sy ihop dem med varandra längs sidorna, men bara halvvägs upp. (Se bild ovan.)

Öga (gör 2)
Jag använder ett något tunnare garn (exempelvis Järbo 8/4 virkgarn) till ögonen och virknål 2,5 mm.
VARV 1: Gör 9 hst i en magisk ring med svart garn.
VARV 2: 1 sm i den bakre mb på den första hst och byt till vitt garn. 1 sm i de bakre mb på de följande 8 hst. (9 m)
VARV 3: 2 lm (räknas som 1 hst). 1 hst i den bakre mb på samma sm. 2 hst i den bakre mb på nästa 8 sm. 1 sm i den första hst på varvet. (18 m)
Om det svarta garnet lyser igenom i ögonvitan så kan man sy några stygn med vit tråd över. Sy sedan en vit prick i den svarta pupillen.

Näbb
Näbben görs i två delar som sys ihop med varandra.

Den övre delen av näbben:
VARV 1: 6 fm i en magisk ring med gult garn.
VARV 2: 1 fm i varje fm. (6 m)
VARV 3-13: Öka med 2 fm någonstans på varvet.
(Så här många maskor har du efter varje varv: varv 3: 8 m. Varv 4: 10 m. Varv 5: 12 m. Varv 6: 14 m. Varv 7: 16 m. Varv 8: 18 m. Varv 9: 20 m. Varv 10: 22 m. Varv 11: 24 m. Varv 12: 26 m. Varv 13: 28 m.
Avsluta med sm.

Den undre delen av näbben:
VARV 1: 6 fm i en magisk ring med gult garn.
VARV 2-8: Öka med 2 fm någonstans på varvet.
(Så här många maskor har du efter varje varv: varv 2: 8 m. Varv 3: 10 m. Varv 4 : 12 m. Varv 5: 14 m. Varv 6: 16 m. Varv 7: 18 m. Varv 8: 20 m.
Avsluta med sm.

Hatt
Upprepa varv 1-8 från mönstret för kroppen, med brunt garn.
VARV 9-13: 1 fm i varje fm. (48 m)
VARV 14: 1 fm i nästa 7 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (54 m)
VARV 15: 1 fm i nästa 8 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (60 m)
VARV 16: 1 fm i nästa 9 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (66 m)
VARV 17: 1 fm i nästa 10 fm, 2 fm i nästa fm, varvet runt. (72 m)
VARV 18: 1 fm i nästa 4 fm, 2 fm i nästa fm, *1 fm i nästa 11 fm, 2 fm i nästa fm*. Upprepa *-* 5 gånger totalt. 1 fm i nästa 7 fm. (78 m)
VARV 19: 1 fm i nästa 9 fm, 2 fm i nästa fm, *1 fm i nästa 12 fm, 2 fm i nästa fm*. Upprepa *-* 5 gånger totalt. 1 fm i nästa 3 fm. (84 m)
VARV 20: 1 fm i nästa 2 fm, 2 fm i nästa fm, *1 fm i nästa 13 fm, 2 fm i nästa fm*. Upprepa *-* 5 gånger totalt. 1 fm i nästa 11 fm. (90 m)
VARV 21: 1 fm i nästa 10 fm, 2 fm i nästa fm, *1 fm i nästa 14 fm, 2 fm i nästa fm*. Upprepa *-* 5 gånger totalt. 1 fm i nästa 4 fm. (96 m)
VARV 22: 1 fm i varje fm. (96 m)
VARV 23: 1 sm i varje fm. (96 m) Fäst tråden.

Dödskalle
(Med tunnare vit virktråd, virknål 2,5 mm.)
VARV 1: 6 fm i en magisk ring.
VARV 2: 2 fm i varje fm. (12 m)
VARV 3: Vänd. 1 lm. 1 fm i nästa 3 fm. Fäst tråden.
Sy ögon och mun på dödskallen med svart tråd.

Montering

Kroppen: Fyll kroppen med stoppning. Sy fast botten med rätsidan utåt. (Kontrollera att kroppen kan stå för sig själv.)

Huvud: Fyll huvudet med stoppning. Sy fast mot kroppens ovansida.
Fyll de båda näbbdelarna med bara lite stoppning. Vik den undre näbben (se bild 1.), lägg den övre näbben ovanpå och vik runt den undre (se bild 2.). Sy ihop delarna med varandra, sy sedan fast näbben mot huvudet, ganska långt ner. (se bild 3. och 4.)
Sy fast ögonen ovanför näbben.

Sy fast fötterna på undersidan av fågeln så de sticker ut ungefär till hälften och pekar åt olika håll. Sy fast stjärtfjädrarna så de pekar rakt bakåt. (Se bild.) Stjärtfjädrarna och fötterna hjälper till så att papegojan kan stå för sig själv.

Sy fast vingarna på var sin sida om papegojan, de ska peka snett bakåt och utåt.

Hatten: Dödskallen sys fast på rätsidan av hatten, men upp och ner, enligt bild nedan. Sy korslagda ben med vit tråd under dödskallen.

Se till att hatten har avigsidan utåt. Vik sedan upp brättet på hatten och knip ihop på varsin sida om “kullen”, nåla fast. Dödskallen ska vara precis på mitten. Sy fast brättet så med brun tråd, cirka fem cm in mot kullen på varje sida.
Nu är hatten klar och kan sys fast på papegojans huvud. Fyll hattens kulle med lite stoppning. Sy fast mot huvudet med brun tråd, se till att dödskallen blir rakt ovanför näbben.

Förkortningar:
m = maska
fm = fastmaska
hst = halvstolpe
sm = smygmaska
lm = luftmaska
mb = maskbåge

Mönstret är skapat av Erika Elfsberg. Det får inte säljas eller läggas ut på en annan sida på webben. Färdiga alster gjorda efter mönstret får säljas om det tydligt hänvisas till Erika Elfsberg / länkas till crochetfromaland.wordpress.com.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s